2024 yılı Ocak ayı itibariyle hastaneler ve diyaliz merkezleri, diğer tüm sağlık kuruluşları gibi tıbbi atık kabul belgeleri başvurularını Belediyemizin mevcut tıbbi atık online sistemi https://tibbiatik.ibb.gov.tr üzerinden üyelik oluşturmak suretiyle yaparak, belgelerini e-imzalı olarak sistem üzerinden alabileceklerdir.