Ayşen (Üçüncü) Erdinçler

Ayşen (Üçüncü) Erdinçler 1986 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş ve ilk yüksek lisans derecesini 1989 yılında aynı bölümden almıştır.

Erdinçler, ikinci yüksek lisans dercesini 1991 yılında ve doktora derecesini 1996 yılında ABD’de Duke University İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünden almış ve aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır.

Erdinçler, 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak başladığı görevine 2008 yılından beri profesör olarak devam etmektedir. “Sürdürülebilir atık yönetimi”, “atıksu arıtma çamurlarının yönetimi”, “biyokütle enerjisi”, “atıktan enerji üretimi” ve “biyolojik atıksu arıtımı” konularında akademik çalışmalarını sürdüren Erdinçler’in, Çeşitli dergilerde yayınlanmış ve çeşitli kongre, seminer, panel, akademik toplantılarda sunulmuş çok sayıda bilimsel eseri bulunmaktadır.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış ve uluslararası/ulusal kongrelerde sunulmuş birçok eseri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ayşen Erdinçler 13.12.2019 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı olarak atanmıştır.