İBB Lojistik Destek Merkez Binası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen yeterlilikleri sağlayarak Sıfır Atık Belgesi aldı. Bu belge, doğaya ve insana saygıyı ilke edinen İBB’yi, çevreye duyarlı uygulamalarında daha etkin ve güçlü kılacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Atık Yönetimi Müdürlüğü’nün takip ve koordinasyonu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binaları ve yerleşkelerinde başlatılan sıfır atık uygulama çalışmaları kapsamında Lojistik Destek Merkezi Binası,

12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak Sıfır Atık Belgesi alım sürecini tamamladı. 

TÜM KRİTERLER KARŞILANDI

Atıkların yerinde ayrıştırılmasını, biriktirilmesini ve geri dönüşüme katılmasını amaçlayan sıfır atık uygulamaları, birçok usul ve esası içeriyor. İBB Lojistik Destek Merkezi’nin gerekli tüm koşulları karşılayan uygulamaları şunları kapsıyor:

 • Kaynağında ayrıştırma amacıyla masa altı çöp kovaları kaldırıldı. Bunun yerine bina içerisine (ofislere ve çay ocaklarına) 34 adet dörtlü atık geri dönüşüm kumbarası yerleştirildi.
 • Maske ve eldiven atıkları için 48 adet ayrı konteyner yerleştirildi ve üzerine tıbbi atık etiketi yapıştırıldı.
 • İki adet Atık Geçici Depolama Alanı yapıldı.
 • Yemekhanelerde ‘yemek atığı’ etiketi hazırlanıp ambalaj atığından ayrıştırıldı.
 • Elektrikhane Atölyesinde kablo ve metal ayrımı etiketleme ile belirtildi.
 • Çamaşırhanede kullanılan deterjanların ambalajları kontanime (kirletici ile bulaşmış) ambalaj konteynerine konuldu.
 • Marangozhane Atölyesinde atıklar tehlikeli ve tehlikesiz (ahşap-talaş ve evsel) olarak ayrıldı. Evsel atık konteynerlerı etiketli olarak kullanılmaya başlandı.
 • Terzihanede iğne kırıkları için ‘metal atık kutusu’ konulup, etiketlendi.
 • Mutfakta bulunan çöp odası; Bitkisel atık yağ, Organik atık ve Kağıt atık alanı olarak ayrılıp, etiketlendi.
 • Maske, eldiven atıkları için kullanılan tıbbi atık kutuları, öncelikle tehlikeli atık biriktirme alanına konulan ‘maske-eldiven atığı’ konteynerine yerleştirildi. Bu materyaller sonrasında 72 saat bekletilerek evsel atıklarla karıştırılmasına başlandı.
 • Kasaphanede çıkan sinirlerin miktarı ‘Kırıntı Et Takip Formu’nda ‘Kullanılmayan Kırıntı Miktarı(kg)’ olarak tutulması devreye alındı.
 • Döşeme Atölyesinde kumaş, sünger atıkları için tekstil atığı tehlikesiz atık konteyneri temin edildi.
 • Bitkisel atık yağ girişleri aylık olarak MOTAT(Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi) sistemine giriş yapıldı.
 • Toplanan ambalaj atıklar haftalık olarak EÇBS (Entegre Çevre Bilgi Sistemi) sistemine giriş yapılıyor.
 • Personele ‘Kurumsal Atık Yönetimi Eğitimi’ verildi.
 • Pil, Elektronik atık, Floresan, toner gibi malzemeler, Atık Yönetimi Müdürlüğü’nün kurumsal atık geçici depolama merkezine gönderiliyor.