Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler Pop-Machina Projesini Desing Unlimited Dergisine Değerlendirdi

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler Pop-Machina Projesini Desing Unlimited Dergisine Değerlendirdi

Pop-Machina projesi, 23 ortakla beraber yedi farklı şehirde yürütülüyor. Türkiye konsorsiyumu dört partnerden oluşan proje; İstanbul pilot bölgesinde çalışmaların hazırlanmasını yöneten
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, atık yönetimi alanında Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapan İSTAÇ, akademik destek sağlayan Koç Üniversitesi ve Avrupa Birliği projelerinde tecrübeleriyle destek sağlayan Planet Turkey’nin katkılarıyla sürüyor.

Röportajın tamamına ulaşmak için :( https://5a03bd93-bca3-4a27-9e70-dcca747984d1.filesusr.com/ugd/9c95f9_0498ca0b9c604afbbe8c43e7ad9f8f33.pdf  )