İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi ” projesi kapsamında “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)” hazırlama çalışmalarına son süratle devam etmekteyiz.

SECAP’ın en önemli alt başlığı olan “Enerji Sektörü” üzerine hedef ve eylemlerimizi belirlemek amacıyla hizmet ve üretimlerinden kaynaklı en çok enerji tüketiminin gerçekleştiği 4 iştirakimiz ve 2 bağlı kuruluşumuz ile bir araya geldik.

02 – 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, SECAP’ın enerji kırılımına entegre edilebilecek sera gazı salımı azaltıcı eylemler değerlendirilirken iştirakler ile bağlı kuruluşların mevcut çalışmalarına ve belirlenen eylemleri uygulama kapasitelerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.