Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü

ONLINE İŞLEMLER

HIZLI MENÜ

Atık İmha İşlemleri

Çöp Gazından Elektrik Üretim Tesisleri

Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisleri

Düzenli Depolama Alanları

Katı Atık Aktarma İstasyonları

Kompost Ve Geri Kazanım Hizmetleri

Kurumsal Atık Yönetim Hizmetleri

Atık Bertarafı

Kent Temizliği Hizmetleri

Tıbbi Atıkların Toplanması Ve Bertarafı