EVSEL ATIKLAR VE BENZERİ TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Bertaraf, Geri kazanım ve Düzenli Depolama Tesislerimize “Atık Yönetimi Yönetmeliği” ile “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda ve İstanbul ili sınırları içerisinde oluşan Evsel Atıklar ve Benzeri Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Tehlikesiz atıklar kabul edilmektedir.

TESİSLERİMİZ

ATIK BERTARAFI İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Online İşlemler sayfasında bulunan bulunan  “Ön Başvuru” ekranındaki bilgiler doldurulup bertaraf edilecek atıkların görselleri ile birlikte gönderilerek ön başvuru yapılır.

Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından bertaraf@ibb.gov.tr mail adresinden bildirilecek “Ön Başvuru Onayı” sonrasında resmi başvuru işlemlerine başlanır.

2024 YILI ÜCRET TARİFESİ

  • Bertaraf Edilecek Evsel Atıklar ve Benzeri Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıklar, Arıtma Çamurları, İnert Atıklar ve İmha bedelleri için her yıl yayımlanan Ücret Tarifesine karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.

2024 ÜCRET TARİFESİ KARE KODU

ATIK BERTARAFI İÇİN BAŞVURU UYARILARI

Hatalı ve bilgisi eksik yazılar değerlendirmeye alınmazlar.

Yazılardaki tarih güncel, yazı imzalı ve kaşeli olmak zorundadır.

“Atık Bertaraf Onay Yazısı” alınmadan bertaraf ve atık dökümü yapılamaz!

Yapılmış ödemeye ait fatura gelirler@ibb.gov.tr adresi üzerinden talep edilmelidir.

İNERT ATIKLAR

İNERT ATIK DEPOLAMA SAHA KURALLARI

Hafriyat atığı dışında kalan, genelde inşaat firmalarının inşaat  yapımından ve yıkımından kaynaklanan ve hafriyat atığı ve/veya evsel atık niteliği taşımayan atıklardan oluşan atıklardır.

Odayeri ve Kömücüoda III.Sınıf Düzenli Depolama Sahalarında İnert Atık bertarafı yapılmaktadır.

SIK SORULAN SORULAR

1- “Atık Bertarafı Başvuru Dilekçesi” ve ekleri resmi başvuru evraklarımın ulaşıp ulaşmadığı nerden öğrenebilirim?

0212 312 68 43 numaralı telefondan Evrak Kayıt Birimine bağlanarak öğrenebilirsiniz.

2-Atık Bertarafı Bedelini ne zaman ödeyeceğim?

Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından bertaraf@ibb.gov.tr mail adresinden firma tebligat adresine bildirilecek “Ön Başvuru Onayı” sonrasında ön başvuru onayı içerisinde belirtilen tesis için Atık Bertaraf Ücret Tarifesi birim fiyatı üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Öncesinde ödeme yapılamaz.

3. Atıklarımı Bertaraf için tesise ne zaman getirebilirim?

Yapılan başvuruda tebligat için beyan ettiğiniz mail adresinize, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından resmi “Atık Bertaraf Onay Yazısı” gönderildikten sonra bertaraf edilecek atıklarınızı, onay yazısında belirtilen tesise, bildirilen plakalı araçlar ile getirebilirsiniz.