EVSEL ATIKLAR VE BENZERİ TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR İLE ARITMA ÇAMURLARI

İstanbul ili sınırları içerinde Evsel Atıklar ve Benzeri Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıklar ile Arıtma Çamurları, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” ve 02.04.2015 ve 29314 sayılı “Atık Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında Belediyemize ait Katı Atık Bertaraf, Geri kazanım ve Düzenli Depolama Tesislerine kabul edilmektedir.

ATIK BERTARAFI İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sistem üzerinden yapmış olduğunuz bilgi girişleri ve doldurduğunuz dilekçelerde gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

2023 Yılı Ücret Tarifesi

Atık Türü Saha Bilgisi Ücret  (TL/Ton)
ARITMA ÇAMURLARI ŞİLE-KÖMÜRCÜODA II. SINIF DÜZENLİ  DEPOLAMA TESİSİ 300,00
SİLİVRİ – SEYMEN II. SINIF DÜZENLİ  DEPOLAMA TESİSİ
EVSEL ATIKLAR VE BENZERİ TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR ŞİLE-KÖMÜRCÜODA II. SINIF DÜZENLİ  DEPOLAMA TESİSİ 219,00
SİLİVRİ – SEYMEN II. SINIF DÜZENLİ  DEPOLAMA TESİSİ 196,00
GERİ KAZANIM / GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ 105,00
İNERT ATIKLAR ŞİLE-KÖMÜRCÜODA III. SINIF DÜZENLİ  DEPOLAMA TESİSİ 50,00
ODAYERİ III. SINIF DÜZENLİ  DEPOLAMA TESİSİ
BİYOBOZUNUR ATIKLAR BİYOMETANİZASYON TESİSİ 52,00
AÇIKLAMALAR

* Ücretlere KDV Dahildir.

* Bu Tarife Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünce Yürütülmektedir.

* Bu Tarife 01.01.2023 – 31.12.2023 Tarihleri Arasında Geçerlidir.

KOMPOST SATIŞININ DURDURULMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kemerburgaz Geri Kazanım ve Kompost Tesisi’nde Kompost Bölümü revizyona alındığı için kompost satışları durdurulmuştur. İlerleyen günlerde kompost satışı hakkında yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Bu süreçte kompost alımı için başvuru ve ödeme yapmayınız.

TESİSLERİMİZ

1
2
3
1

SEYMEN KATI ATIK II. SINIF DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ

* DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI

* ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

* ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİ

2

KÖMÜRCÜODA KATI ATIK II. SINIF DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ

*DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI

*ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

*ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİ

*ENDÜSTRİYEL ATIK TESİSİ

*MEKANİK BİYOLOJİK AYRIŞTIRMA TESİSİ

3

GERİ KAZANIM TESİSLERİMİZ

*BİYOMETANİZASYON TESİSİ

*KOMPOST VE GERİ KAZANIM TESİSİ

  • MEVCUT KATI ATIK TESİSLERİ

  • MEVCUT TESİSLER

  • YAPIMI DEVAM EDEN TESİSLER

Bertaraf Faaliyetlerini Yürütmek İçin İstanbul’da 2 adet II. Sınıf Düzenli Depolama Sahası mevcuttur.

İNERT ATIKLAR

Hafriyat atığı dışında kalan, genelde inşaat firmalarının inşaat yapımından ve yıkımından kaynaklanan ve hafriyat atığı ve/veya evsel atık niteliği taşımayan atıklardan oluşan atıklardır.

Odayeri ve Kömücüoda  III. Sınıf Düzenli Depolama Sahalarında İnert Atık bertarafı yapılmaktadır.

İnert Atık Nedir?

Hafriyat atığı dışında kalan, genelde inşaat firmalarının inşaat yapımından ve yıkımından kaynaklanan ve hafriyat atığı ve/veya evsel atık niteliği taşımayan atıklardan oluşan atıklardır.

İNERT ATIKLAR İÇİN TALEP ADIMLARI

  • Firma öncelikle atığının inert atık olup olmadığı öğrenmelidir. Bunun için atikyonetimi@ibb.gov.tr mail adresine atık fotoğraflarını atarak bilgi alabilirler.
  • Atık sahaya uygun ise cevaplanan mailde İBB’ye ait İNG Bank Fatih Şubesi hesap bilgileri firma ile paylaşılır.
  • Ödeme yaptıktan sonra banka hesabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından kontrol edilir ve gelen ödemenin dekontu İBB yetkilileri tarafından ilgili saha ile paylaşılır. Bu aşamadan sonra firma sahaya döküm yapabilir.
  • Sahaya giriş için gerekli olan Barkodu alacak kişi firma yetkilisi veya sahibi olmalı ve barkod almaya gelirken kimlik ve kaşelerini getirmelidirler.

Firma İlk Kez Sahaya Gidiyorsa Sahaya Girişte Kayıt Yaptırmalıdır. Bunun İçin;

1. Vergi Levhası

2. Faaliyet Belgesi

3. Firma Sahibinin İmza Sürküsü

4. Firma Sahibi İse Kimlik Fotokopisi

5. Firma Sahibi Değil İse Vekâletlisi Ve Kimlik Fotokopisi (Vekâlette “Belediye Kurumlarında Adımıza İşlem Yapmaya Yetkilidir” İbaresi Yer Almalıdır.)

Yanlarında Bulundurmaları Gerekmektedir.

DİKKAT!

Dekont İşleme ve barkod verme işlemleri hafta içi yapılmaktadır.
Atık bertaraf bedeli hesaba aktarma aralığı hafta içi 09.00-15.00 arasındadır.
İnert Atık sahası çalışma saatleri, her gün: 08.00-17.45’dir.

SIK SORULAN SORULAR

1. TEHLİKESİZ ENDÜSTRİYEL ATIKLARIM VAR, NE YAPMALIYIM?

Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin EK-IV’ ünde (A) ve (M) işareti ile gösterilmemiş atıklar tehlikesiz olarak sınıflandırılmıştır. Endüstrilerden kaynaklanan tehlikesiz atıklar için çeşitli bertaraf yöntemleri vardır. Fakat “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” Madde 5’te “Tehlikesiz atıkların, ekonomiye katkı sağlamak ve nihaî bertarafa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri kazanılması esastır. Ancak, geri kazanımı mümkün olmayan atıklar bertaraf edilir.” hükümleri bulunmaktadır. Bu bağlamda tehlikesiz atıkların, RDF tesislerine, geri kazanım tesislerine veya yakma tesislerine gönderilmesi önceliklidir.

Herhangi bir geri kazanım yöntemine uygun olmayan atıklar 2.Sınıf Düzenli Depolama sahalarında bertaraf edilmektedir. Tehlikesiz endüstriyel atıklar 2.Sınıf düzenli depolama ile bertaraf edilecekse, aynı yönetmeliğin EK-IV’ ünde 20 kod başlığı altındaki atık türleri hariç olmakla birlikte “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin” Ek-2’ sinde belirtilen sınır değerleri sağlaması zorunludur. Bu atıkların bertarafı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atık Yönetimi Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.

2. ATIK KODLARI LİSTESİNE NASIL ULAŞABİLİRİM?

Atık kodları listesine. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Atık Yönetimi Yönetmenliği” EK-IV listesinden ulaşılabilmektedir.

3. ATIĞIM VAR; TEHLIKELİ Mİ, DEĞIL Mİ BİLMİYORUM. NE YAPMALIYIM?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği”nde yer alan EK-IV listesindeki kodlara bakılır.

Her bir kod: Bir atığa karşılık gelecek şekilde 6 (altı) haneden oluşur. (örn:15 01 10)

A işareti ile gösterilmiş atıklar tehlikeli atık sınıfına girerken, listede M ile gösterilmiş atıklar yapılan   analiz neticesinde eşik konsantrasyonu üzerinde bir değere sahipse tehlikeli  atık sınıfına girer.

A ve M harfi ile gösterilmeyen atıklar tehlikesiz atık sınıfına girer.

4. ATIK ANALİZLERİMİ NEREDE YAPTIRABİLİRİM?

Atık analizleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetki vermiş olduğu laboratuvarlarda yaptırılmalıdır. Atıktan alınacak numunenin, bakanlıktan numune alma sertifikası almış laboratuvar personeli tarafından alınması gerekmektedir. Aksi halde analiz bakanlık ile olan yazışmalarda kullanılamamaktadır.