Odayeri 2.Sınıf DDT Çevre İzin ve Lisans Belgesi

Kömürcüoda Çevre İzin Lisans Belgesi ve Ekleri

Seymen Düzenli Depolama Çevre İzin ve Lisans Belgesi

Geri Kazanım ve Kompost Tesisi, ATY Tesisi Lisans Belgesi

Tıbbi Atık Yakma ve Sterilizasyon Lisans Belgesi