ATIK BERTARAFI İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Resmi Başvuru İşlemleri, Ön Başvuru Onayı almış firmalar tarafından yapılabilir.

Resmi Başvuru için ;

Atık Bertarafı Başvuru Dilekçesive eklerini doldurup, kaşeli ve imzalı olarak atikyonetimi@ibb.gov.tr mail adresine gönderiniz.

“Atık Bertarafı Başvuru Dilekçesi” ve “Ekleri için aşağıdaki yönergeleri takip ediniz.”

ATIK BERTARAFI BAŞVURU DİLEKÇESİ

Atık Bertarafı Başvuru Dilekçesi örneğini indirmek için tıklayınız.

Atık Bertarafı Başvuru Dilekçesinin Ekleri ve açıklamaları için aşağıdaki yönergeleri takip ediniz:

EK-1: BANKA ÖDEME DEKONTU

Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından mail ile bildirilecek ön başvuru onayı içerisinde belirtilen tesis için Atık Bertaraf Ücret Tarifesi üzerinden ödeme yapılmalı ve ödemenin dekontu dilekçeye eklenmelidir.

Ön Onay Maili Öncesinde ödeme yapılmamalıdır.

2024 ÜCRET TARİFESİ KARE KODU

EK-2: ATIK BERTARAFI BAŞVURU FORMU

Her bir üretici firma için ayrı bir form üretici tarafından kaşeli ve imzalı olarak doldurulmalıdır. (Sadece ilk başvuruda veya değişiklik olduğunda eklenecektir.)

Atık Bertaraf Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

EK-3: TEBLİGAT İÇİN MAİL ADRESİ BEYANI

Beyanda bildirilen mail adres/adresleri Müdürlüğümüz tarafından resmi yazışmalar için tebligat adresi olarak kabul edileceğinden beyan doldurularak dilekçeye eklenmelidir. (Sadece ilk başvuruda veya değişiklik olduğunda eklenecektir.)

Tebligat için Mail Adresi Beyanı örneğini indirmek için tıklayınız.

EK-4: KATI ATIK BERTARAF VE GERİ KAZANIM TESİSLERİ KURALLARI TAAHHÜTÜ

Kurallar okunduktan sonra imza ve kaşe eklenmelidir.

(Sadece ilk başvuruda veya değişiklik olduğunda eklenecektir.)

Katı Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri Kuralları Taahhütünü indirmek için tıklayınız.

BERTARAF

Yapılan başvuruda tebligat için firma tarafından beyan edilen mail adresine, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından resmi “Atık Bertarafı Onay Yazısı” gönderildikten sonra bertaraf edilecek atıklar, Atık Bertaraf Onay Yazısında belirtilen tesise, bildirilen plakalı araçlar ile firma tarafından getirilir ve atıkların bertarafı gerçekleştirilir.

ONAY YAZISINI ALMADAN SAHAYA GİTMEYİNİZ.