İklim Değişikliği Müdürlüğü olarak yürütmüş olduğumuz İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı hazırlıkları kapsamında, 24 Mayıs Cuma günü Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde dış paydaşlara yönelik Vizyon Belirleme ve Eylemlerin Önceliklendirilmesi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

 Çalıştaya İlçe Belediyelerinden , Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Özel Sektörden Akademiye, Meslek odalarından  pek çok STK’ya çok yoğun katılım sağlanmıştır. Ulaşım, Katı Atık, Binalar, Enerji, Su ve Atıksu, Arazi Kullanımı ve Diğer Müdahale Alanları olmak üzere yedi farklı başlıkta sektör masaları oluşturularak, paydaşların eylemlere  yönelik görüşleri alınmıştır. İnteraktif  paydaş katılım metodolojisinin uygulandığı çalıştayda  sektörel eylemlere yönelik farklı bakış açılarının ortaya konmasının ardından, İstanbul  YŞEP vizyonunun belirlenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.