Çevre Koruma Müdürlüğümüzce GPC (Global Protocol for Community) Protokolüne uygun olarak Basic düzeyde İstanbul 2020 Yılı Sera Gazı Emisyon Envanteri hesaplanmıştır. Hesaplanan envanter C40 İklim Liderleri Grubu tarafından onaylanmıştır.

Toplam sera gazı miktarları kıyaslandığında, envanterde geçen yıla kıyasla 3 milyon kadarlık sera gazı azaltımının gerçekleştiği görülmüştür. Dağılıma bakıldığında ise, envanteri oluşturan en büyük payı %64’lük oran ile sabit enerjinin, sonrasında %26’lık pay ile ulaşım ve %10’luk pay ile atık sektörü oluşturmaktadır.