İklim Değişikliği Müdürlüğümüzce GPC BASIC Standartlarına uygun olarak 2020 yılı Sera Gazı Emisyon Envanteri hesaplanmıştır. Hesaplanan envanter C40 İklim Liderleri Grubu tarafından onaylanmıştır.

Dağılıma bakıldığında ise, envanteri oluşturan en büyük payı %64’lük oran ile sabit enerji, sonrasında %26’lık pay ile ulaşım ve %10’luk pay ile atık sektörü oluşturmaktadır.