İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, GPC (Global Protocol for Community) Protokolüne uygun olarak İstanbul’un 2019 yılına ait sera gazı emisyon envanteri hesapladı. Toplam emisyon miktarının 50.888.653 tCO2e olduğu envantere göre, İstanbul’da en çok emisyon salımına sahip sektörler enerji ve ulaşım sektörü olarak sıralandı. Envanterin veri toplama aşamalarında, kurum içi ve dışı birçok paydaşla iletişime geçilerek kapsamlı bir envanter hazırlandı. Envanter C40 İklim Liderleri Grubu tarafından GPC Basic düzeydeki standartlara uygun olarak onaylandı.