İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI ÇAPTA KURULAN ORTAKLIKLARIMIZ:

1. C40: Yerel iklim stratejilerinin başarılı bir şekilde belirlenmesi ve uygulanmasında kentler arasındaki tecrübe paylaşımı ve işbirliği büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda, C40-Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu, iklim değişikliği ile mücadele konusunda kararlı mega kentlerin oluşturduğu en önemli ağlardan biri olup, İstanbul da bu gruba dahildir.

Çevre Koruma Müdürlüğümüzce C40’a üye şehirlerin uyması gereken standartlar titizlikle takip edilerek yerine getirilmektedir. Ayrıca, C40 ile iklim değişikliği ve hava kalitesi konularında önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, C40 tarafından 20-21 Eylül 2016 tarihlerinde Başkanlığımız Kasımpaşa Ek Hizmet Binası’nda teknik ekibimize yönelik “Sera Gazı Emisyon Envanteri Çalıştayı” düzenlenmiş, sonrasında da sera gazı envanter hazırlıkları süresince görüş alışverişi yapılmıştır. Yine C40 tarafından 2017 yılında açılan “Sağlıklı, Yaşanabilir Şehirler-Hava Kalitesi Teknik Destek Programı”na Çevre Koruma Müdürlüğümüzce başvuru yapılmış ve başvurumuz kabul edilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.c40.org/

 2. UCLG-MEWA: Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), bölgedeki yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturulması ve küresel gündemin yerelleştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüten önemli bir ağdır.

UCLG-MEWA üyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız aynı zamanda UCLG-MEWA Çevre Komitesinde de aktif rol oynamaktadır. Belediyemiz, UCLG-MEWA Çevre Komitesinin Kasım 2015-Haziran 2019 tarihleri arasında başkanlık görevini yürütmüş, 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle de eş-başkan olarak görevini sürdürmeye devam etmektedir.

UCLG-MEWA Çevre Komitesi, iklim değişikliği konusunda da önemli çalışmaları hayata geçirmektedir. Bu kapsamada, 2016 yılında Belediyemiz başkanlığında ve ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Çevre Komitesi II. Toplantısı sonunda iklim değişikliği ile mücadelenin yerel yönetimlerce güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan Malatya Mutabakatı İstanbul Deklarasyonu yayımlanmıştır.

Söz konusu deklarasyonda;

  • İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum
  • Kentsel Tarım
  • Biyo-çeşitliliğinin Korunması
  • Atık Yönetimi ve Kirlilik
  • Enerji
  • Ulaşım
  • Yeşil Alanlar
  • Ar-Ge

konuları üzerinde yerel düzeyde yapılması gerekenler adına gönüllü olarak taahhütlerde bulunulmuştur. UCLG-MEWA Çevre Komitesi koordinasyon çalışmaları Başkanlığımız adına Çevre Koruma Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Deklarasyonun uygulanması amacıyla UCLG-MEWA işbirliğiyle çalışmalar devam etmektedir.

Çevre Komitesi ve yürütülen çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi için: http://uclg-mewa.org/uclg-mewa-cevre-komitesi/

Deklarasyon metni için: https://cevre.ibb.istanbul/wp-content/uploads/2021/12/istanbul-Deklarasyonu.pdf

3. Compact of Mayors: Compact of Mayors-CoM (Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi); yerel sera gazı salımlarını azaltmak, iklim değişikliğine karşı dirençli şehirler oluşturmak ve gelişmeleri şeffaf bir şekilde takip etmek için gönüllü olarak taahhütte bulunan belediye başkanları ve şehir yetkililerinin küresel koalisyonudur.

2015 yılında Compact of Mayors (Belediye Başkanları Küresel İklim Sözleşmesi)’a gönüllü olarak imza atarak kendi sera gazı salımlarını azaltmayı, sera gazı envanteri ve iklim değişikliği eylem planını hazırlamayı taahhüt etmiştir. Süre gelen zaman içerisinde tüm hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalışılmakta ve sözleşme yükümlülükleri Çevre Koruma Müdürlüğümüzce takip edilmektedir.

22 Haziran 2016 tarihinde Compact of Mayors ve Covenant of Mayors tarafından Global Covenant of Mayors for Climate & Energy-GCoM (Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi) adında yeni bir ağ ilan edilmiştir. İstanbul’un de üyesi olduğu söz konusu ağ ile ilgili ayrıntılı bilgilere https://www.globalcovenantofmayors.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.