İklim Değişikliği Müdürlüğümüzce GPC BASIC Standartlarına uygun olarak 2021 yılı Sera Gazı Emisyon Envanteri
hesaplanmıştır. Hesaplanan envanter C40 İklim Liderleri Grubu tarafından onaylanmıştır.

Dağılıma bakıldığında ise, envanteri oluşturan en büyük payı %64’lük oran ile sabit enerjinin,
sonrasında %28’lik pay ile ulaşım ve %8’lik pay ile atık sektörü oluşturmaktadır.