RAPOR İÇİN TIKLAYINIZ…

CLICK FOR ENGLİSH

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iklim değişikliği ile mücadele yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu amaçla yerel yönetimler, Kopenhag’daki C40 Belediye Başkanları Zirvesi’nde bir araya geldi. İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,  diğer imzacı liderlerle birlikte, “Deadline 2020” Taahhüdü’nü imzaladı. Böylece İBB, İstanbul’un 2050 yılı için “karbon nötr” ve “dirençli bir kent” olma hedefi uyarınca çalışmalarını başlattı.

Bu doğrultuda ilk olarak İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlandı. Plan, İstanbul’un iklim değişikliği ile mücadelesindeki yol haritası. 2050’ye kadar karbon nötr olmayı içeren plan, orta vadede sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Buna göre İstanbul’un emisyonu 2030’da, 2019’a kıyasla yüzde 52,2 oranında azaltılacak.

Diğer yandan plan, İstanbul’un iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama kapasitesini arttırma ve iklim risklerine karşı direncini teşvik etme vizyonunu da içeriyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmak için en büyük potansiyele sahip sektörler hakkında bilgi veren Eylem Planı, Paris Anlaşması uyarınca başta sabit enerji, ulaşım, su/atıksu ve atık sektörleri olmak üzere tüm eylem alanları inceliyor. Bu alanlarda kentin iklim hedefleri ne ulaşma sürecinin yol haritasını çiziyor.

Planda yer alan iklim eylemleri, İBB’nin stratejik kararları için rehberlik edecek ve İstanbul’u çevresel olarak daha sürdürülebilir bir kente dönüştürecek.