İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2022 çevresel raporlama hazırlıklarını sürdürüyor. İBB İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü uzman personelinin 23 Haziran’da katıldığı Karbon Saydamlık Projesi (CDP) eğitim toplantısı ise bu yönde atılan en son adım oldu. Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda Marmara Belediyeler Birliği (MBB) çatısı altındaki diğer paydaşlar da yer aldı.

Dünya üzerinde nüfusun büyük orada kentlerde ikamet ettiği vurgulanarak, yerel yönetimlerin karbon emisyonu azaltımı konusundaki çabalarının önemi vurgulandı. Katılımcılara, 6 modülden ve 9 farklı konu başlığından oluşan CDP anketi anlatıldı. 2022 Geri Bildirim Raporu gösterildi. Katılımcıların sorularını, CDP’den Kıdemli Müdür Lucy Latham yanıtladı.

Dünyanın en yaygın çevresel raporlama platformu CDP kapsamında kentler, kendi karbon emisyonu salımı fotoğraflarını çekiyor. Her yıl hazırlanan geri bildirim raporları sayesinde emisyon salımı konusunda güçlü ve zayıf sektörleri belirlemek olanaklı hale geliyor. Daha sonra bu veriler üzerinden kentler, zayıf sektörlerde emisyon salımını azaltan yeni yol haritalarını çiziyorlar. Geri bildirim raporlarının bir yararı da kent yönetimlerinin, kendilerini küresel ve bölgesel ortalama ile karşılaştırmasına olanak tanıması.