UP2030 “Urban Planning and design ready for 2030” Projesi 1. Genel Kurul Toplantısı

Horizon Ufuk Avrupa Projesi olan UP2030 “Urban Planning and design ready for 2030” projesinin 1. Genel Kurul Toplantısı 13-15 Kasım tarihlerinde Lizbon’ da gerçekleştirildi. 46 partnerli projede yer alan 10 şehirden biri de İstanbul. UP2030 Projesi 2030 yılına kadar adil, sürdürülebilir, dayanıklı ve iklim nötr şehirler için şehir planlaması ve tasarımını hedefliyor. Projenin İstanbul ayağında, proje partnerleri olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ODTÜ ve ODTÜ GÜNAM birlikte çalışıyor.

 Projede, İstanbul çalışmaları kapsamında; belirlenen  pilot bölgede  binaların güneş enerjisi (PV) potansiyeli hesaplanarak bölgede üretilen temiz enerjinin depolanmadan, bina ve aydınlatma için kullanılmasının ve kalan enerjinin şehir içi ulaşımdaki elektrikli scootera aktarılmasının digital twin teknolojisi ile modellenmesi yapılacak.

 Lizbon’da gerçekleştirilen 1. Genel Kurul Toplantısı’nda; 1 Ocak 2023 itibariyle yürütülmekte olan projenin ilerleyişinde tamamlanan ve planlanan süreçler ortaya konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü adına proje çalışmalarına dair sunum ve konuşmalarla katılım sağlandı. Proje partnerleri olan teknoloji sağlayıcılar, araştırma kuruluşları ve sosyal bilimcilerle, şehirlerin bir araya gelmesiyle; kentlerin iklim nötrlüğe geçiş süreçlerini destekleyen etkili çözüm önerileri üzerinde değerlendirme yapılma imkanı sağlandı.