İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün düzenlediği “Kilit Paydaşlarla İstişare: İstanbul için İklim Değişikliğine Uyum Seçeneklerinin Belirlenmesi Toplantısı” sona erdi. Çeşitli kurumlardan katılım gösteren paydaşlarla her geçen gün etkisini arttıran iklim değişikliğine uyum yönünde atılacak adımlar tartışıldı. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında düzenlenen toplantıda çözümler, hem İstanbul’da uygulanabilirliği hem de maliyetleri açısından çok boyutlu olarak masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşmacı olarak Türkiye Proje Takım Lideri, Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı’ndan Daiva Matonienė, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Akdeniz Üniversitesi Fiziki Coğrafya Bölümü’nden Prof. Dr. Tuncer Demir ve İklim Değişikliği Politikaları Uzmanı Gamze Çelikyılmaz yer aldı.

19 Eylül’de başlayan toplantının açılışını Prof. Dr. Ayşen Erdinçler yaptı. Erdinçler, konuşmasında kentlerin iklim değişikliğine uyum sağlama konusunda kaybedecek vakitleri olmadığına ve paydaşlarla sıkı işbirliği yapmanın önemine değindi. İstanbul’da yapılan çalışmaları tanıttı.

Toplantının ilk günkü gündemi “kıyı ve iç seller” oldu. İkinci gün kentsel alanda biyoçeşitlilik kaybı ele alınırken, toplantının son günü “ısı adaları” konusuna ayrıldı. İBB ve ilçe belediyelerinden gelen birçok kilit paydaş birlikte yapılan grup çalışmalarıyla İstanbul için en uygun öneriler belirlendi. Bu da önerilerin ekonomiklikten uygulanabilirliğe pek çok açıdan değerlendirilmesini sağladı.