İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE
İKLİM EYLEM PLANI LANSMANI

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, kentsel iklim ve enerji girişimi olan Küresel Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)” üyeliğimiz kapsamında Mayıs 2021 tarihinde “Enerji Dönüşümü için AB Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi (EU4 Energy Transition Convenant of Mayors in the Western Balkans and Türkiye) Projesi”ne yaptığımız başvuru ile İstanbul’un Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planını (SECAP) hazırlamak üzere teknik destek almaya hak kazanmıştık.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları yerel yönetimler tarafından hazırlanan, sürdürülebilir enerji kullanımı ve iklim eylemi konularında belirlenmiş hedefleri içeren stratejik dokümanlardır. Yerel yönetimler, bu planlar aracılığıyla enerji verimliliğini artırma, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etme, sera gazı emisyonlarını azaltma gibi hedeflere odaklanarak kentsel sürdürülebilirlik çabalarını yönlendirirler.

SECAP çalışmalarımız, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız İklim Değişikliği Şube Müdürlüğümüz koordinasyonunda ve Parka Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü işbirliği ile ve Merkezi Proje Yönetimi Ajansı teknik desteği ile oldukça şeffaf, katılımcı, bütüncül ve bilimsel şekilde yürütülmüş ve 2 yıllık uzun emekler sonunda Kasım 2023’de tamamlanarak İBB Meclisi’ne sunuldu.

 

Belediyemizin ilgili bütün birimleri, iştirakleri, bağlı kuruluşları, ilgili kamu birimleri, ilçe belediyeleri, ilgili STK’lar ve çok kıymetli akademi üyesi üyeleri paydaşlarımız olarak İstanbul’un Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’na büyük katkılarını sunmuşlardır. İstanbul SECAP hazırlık sürecinde iç ve dış paydaşlarımız ile ondan fazla çalıştay, onlarca toplantı ve görüşme gerçekleştirilmiş ve İstanbul’u, Karbon nötr ve Dirençli şehir olma hedefine katılımcı bir bakış açısı ile taşımak hedeflenmiştir.

İstanbul Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) lansmanı, İstanbul’un sürdürülebilir geleceği için hayata geçirilecek eylemleri ve İstanbul’un vizyonunu tanıtmak amacıyla 27 Kasım’da Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İMAMOĞLU’nun ve 300 den fazla misafirimizin katılımları ile gerçekleştirildi.