Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından, yeşil şehir çalışmalarını yürüten yerel yönetimlerin teknik ekiplerine yönelik olarak 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde Londra’daki merkez binasında “Kapasite Artırımı ve Tecrübe Paylaşımı” adlı program gerçekleştirilmiştir. Söz konusu programa İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı hazırlıklarını yürüten  İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü personeli tarafından katılım sağlanmıştır. Programda genel anlamda; EBRD’nin yeşil şehir çalışmaları yürüten şehirler için izlediği metodolojiye, Londra’nın iklim stratejilerine ve iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.
 
İstanbul, EBRD’nin hali hazırda Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) çalışmalarına destek verdiği 60 şehirden biridir.