İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü kuruldu. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı olarak 2022 yılının mart ayı itibarıyla çalışmalarına başlayan müdürlük, İstanbul’da küresel ısınmaya karşı yürütülen mücadelenin daha etkin hale getirilmesini amaçlıyor. İklim değişikliğinin doğal kaynaklar üzerindeki etkilerini saptamak, her türlü araştırma-incelemeyi yapmak, eylem planları hazırlamak, bunların uygulanması için kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlemek üzerine çalışan müdürlük; küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarını, bunların biyolojik çeşitliliğe etkilerini izlemek ve gerekli çalışmaları yaşama geçirmekle de yükümlü.