İstanbul 2019 Yılı Sera Gazı Envanteri Hazırlandı!

Müdürlüğümüz tarafından GPC (Global Protocol for Community) Protokolüne uygun olarak İstanbul’un 2019 yılına ait sera gazı emisyon envanteri hesaplandı.

Toplam emisyon miktarının 50.888.653 tCO2e olduğu envantere göre, İstanbul’da en çok emisyon salımına sahip sektörler enerji ve ulaşım sektörü olarak sıralandı. Sabit enerjinin alt kırılımları incelendiğinde, konutlara ve ticari binalara ait elektrik tüketiminin en büyük paya sahip olduğu görülmektedir.

Envanterin veri toplama aşamalarında, kurum içi ve dışı birçok paydaşla iletişime geçilerek kapsamlı bir envanter hazırlanmıştır. Hazırlanan envanter C40 İklim Liderleri Grubu tarafından GPC Basic düzeydeki standartlara uygun olarak onaylanmıştır.