Ekim 2019’da Kopenhag’da düzenlenen ‘C40 Belediye Başkanları Zirvesi’ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından Deadline 2020” Taahhüdü imzalanarak İstanbul’un 2050 yılı için “karbon nötr” ve “dirençli şehir” olma hedefi kabul edilmiştir.

Bunun devamında, İBB Çevre Koruma Müdürlüğü teknik ekibinden ve C40 uzman ekibinden oluşan bir çalışma grubu oluşturularak; İstanbul’un mevcut İklim Eylem Planı’nın Deadline 2020 taahhütleri ve Paris Hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi için revizyon çalışmalarına başlanmıştır.

İstanbul’un yürüttüğü bu çalışma, C40 Avrupa şehirleri arasında nüfus yoğunluğu açısından ilk olma özelliğine sahiptir.

Revizyon çalışmaları kapsamında yeni hedef ve eylemlerin belirlenmesi amacıyla
‘Bina – Enerji’, ‘Atık’, ‘Ulaşım’ ve ‘Su ve Atık Su’ sektörleri ile ilgili İBB birim ve iştiraklerinin karar vericilerin katılımıyla Paydaş Çalıştayları düzenlenmiştir.

Çalıştaylarda;

  • İstanbul’un dört ana sektöre ait sera gazı emisyon kaynakları ve bu emisyon miktarlarının artış trendleri ortaya konulmuş,
  • İstanbul için yapılan mevcut planlamaların ve politikaların 2050 yılına kadar sera gazı artışının nasıl etkileyeceği incelenmiş,
  • 2050 Taahhütleri doğrultusunda emisyon azaltımına yönelik geliştirilebilecek yeni politikalar ve stratejiler değerlendirilmiştir.

Katılımcılık anlayışıyla sürdürdüğümüz iklim değişikliği azaltım ve uyum çalışmalarımız devam etmektedir.