İstanbul, yürüttüğü iklim değişikliğine uyum çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği’nden (AB) yeni bir destek daha almaya hak kazandı. “AB Misyonları: İklim Değişikliğine Uyum”un 215 imzacısı arasında girdi. Destek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün hazırladığı detaylı başvurunun sonuçlanmasının ardından geldi.

Misyonda yer alan 215 imzacının 202’si, 24 AB üyesi ülkenin bölgesel ve yerel yönetimi. İstanbul’un da aralarında yer aldığı 13 yerel ve bölgesel yönetim ise Ufuk Avrupa (Horizon Europe) kapsamında programa dâhil edildi. Misyonda İstanbul’un yanı sıra Türkiye’den Bodrum, İzmir ve İzmit de yer alıyor.

Misyon çerçevesinde 2030 yılına kadar en az 150 Avrupa bölgesi ve topluluğuna iklim direnci kazandırmak amaçlanıyor. Katılımcılar, bu süreçte Misyon Platformu’nun tavsiye ve rehberliğinden yararlanıyor.  Onay alan yenilikçi eylemleri, pilot projeleri ve araştırmaları için Ufuk Avrupa’nın 2021-2023 yılları için tahsis edilmiş toplam 370 milyon Avroluk bütçesinden fon kullanabiliyor.

Aynı zamanda misyon yerel yönetimlerin kendi aralarında bilgi ve deneyimlerini paylaştığı bir platform rolü de oynuyor. Yıllık Misyon Forumu’na katılan bölgesel ve yerel yönetimler, görünürlük kazanıyor.