İstanbul, Uluslararası Çevresel Raporlama Ağı Olan CDP’de “A” Listesine Girdi

 ·         İSTANBUL, kâr amacı gütmeyen uluslararası çevresel raporlama kuruluşu CDP (Carbon Disclosure Project)’den iklim eylemi alanında en yüksek puanı alan 119 şehirden biri olarak A Listesine girmeyi başardı. 

·         A Listesi şehirleri, A Listesinde olmayan şehirlere göre 4 kat daha fazla iklim azaltım ve uyum önlemi alarak iklim ivmesi oluşturuyor. 

·         2023’te CDP tarafından iklim eylemleri puanlanan şehirlerin yalnızca %13‘ü A skoruna ulaşabildi. 

Şehirlerin iklim eylemlerini ve hedeflerini artırmalarını teşvik etmek ve desteklemek için tasarlanan CDP Şehirler A Listesi, şehirlerin CDP-ICLEI Platformuna raporladığı çevresel verilere dayanmaktadır.

 Bir şehrin A skoruna ulaşabilmesi için, diğer iklim eylemlerinin yanı sıra, şehir geneli bir sera gazı emisyon envanterine sahip olması, bir iklim değişikliği eylem planı yayınlaması ve de CDP-ICLEI Platformu aracılığıyla kamuya açıklama yapması gerekmektedir. Bunlara ek olarak, Şehir, bir iklim riski ve hassasiyet değerlendirmesini tamamlamalı ve iklim tehlikeleriyle nasıl başa çıkacağını gösterecek iklim değişikliğine uyum hedeflerine sahip olmalıdır.

 Aynı zamanda A Listesindeki şehirlerin birçoğu, şehrin Belediye Başkanının iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik siyasi taahhüdü de dahil olmak üzere birçok farklı liderlik eylemi de gerçekleştirmektedir. A Listesindeki şehirler, tıpkı COP28’de ulusal hükümetlerden yapmaları isteneceği gibi, uyumlu ve etkili eylemlerle iklim liderliğini ortaya koyuyor.

 İSTANBUL ve bu yıl CDP A Listesinde yer alan diğer 118 şehir, iddialı emisyon azaltım hedeflerinden iklim değişikliğine dirençli bir şehir inşa etmeye kadar geniş yelpazedeki acil ve etkili iklim aksiyonları sebebiyle kutlanıyor. Ancak, yine de bu eylemlerin hızlanarak gelecekte de sürdürülmesi gerekiyor.

 CDP (Carbon Disclosure Project) Hakkında: CDP, şirketler, şehirler, eyaletler ve bölgeler için dünyanın çevresel raporlama sistemini yürüten, kar amacı gütmeyen küresel bir kuruluştur. 2000 yılında kurulan ve 136 trilyon doların üzerinde varlığa sahip 740’tan fazla finans kurumuyla çalışan CDP, şirketleri çevresel etkilerini açıklamaya, sera gazı emisyonlarını azaltmaya, su kaynaklarını ve yeşil alanlarını korumaya teşvik etmektedir.

2023 yılında dünya çapında 24.000’den fazla kuruluş, 1.100’den fazla şehir, eyalet ve bölge, CDP aracılığıyla çevresel verilerini açıkladı. CDP, Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (Science-Based Targets Initiative), We Mean Business Coalition, Yatırımcı Gündemi ve Net Sıfır Varlık Yöneticileri (Net Zero Asset Managers Initiative) girişiminin kurucu üyesidir. Daha fazlasını öğrenmek için cdp.net adresini ziyaret edebilir veya @CDP’yi sosyal ağlardan takip edebilirsiniz.