RAPOR İÇİN TIKLAYINIZ…

CLICK FOR ENGLİSH

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, kentsel iklim ve enerji girişimi olan “Küresel Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)” üyeliğimiz kapsamında 2021 yılında dahil olduğumuz “Enerji Dönüşümü için AB Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi (EU4 Energy Transition Convenant of Mayors in the Western Balkans and Türkiye) Projesi” ile İstanbul için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planını (İstanbul SECAP) hazırlamak üzere teknik destek almaya hak kazanılmıştır.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız İklim Değişikliği Şube Müdürlüğümüz koordinasyonunda ve Parka Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü işbirliği ve Litvanya merkezli “Merkezi Proje Yönetimi Ajansı” teknik desteği ile şeffaf, katılımcı, bütüncül ve bilimsel şekilde yürütülen 2 yıllık süreç sonunda İstanbul SECAP tamamlanmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunularak 27 Kasım 2023 tarih ve 1362 sayılı Karar ile onaylanmıştır.

27 Kasım 2023 tarihinde Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İMAMOĞLU’nun ve 300’den fazla misafirimizin katılımları ile İstanbul SECAP Tanıtım Lansmanı gerçekleştirilmiştir.

İstanbul’un, sürdürülebilir enerji kullanımı ve iklim eylemi konularında belirlenmiş hedeflerini içeren SECAP, stratejik bir doküman olup, İstanbul’un enerji verimliliğini arttırmak, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek, sera gazı emisyonlarını azaltmak gibi hedeflere odaklanarak kentsel sürdürülebilirlik çabalarına yön verecektir.