Avrupa Komisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “100 İklim Nötr ve Akıllı Şehir Misyonu Niyet Beyanı”nı onayladı. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı İklim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye, 31 Ocak’ta başvuruldu. Değerlendirmeler 28 Nisan’da son buldu. İstanbul, toplam 377 başvurunun gerçekleştirildiği projede onay alan 112 kent arasına girdi. Projede 27 Avrupa Birliği üyesi ülkeden 100 ve üyelik sürecindekilerden 12 kent yer alıyor. Misyonda yer alan kentler, AB nüfusunun yüzde 12’sini temsil ediyor. Sürece Türkiye adına İstanbul ile birlikte İzmir de katılıyor. Misyon uyarınca İstanbul ve İzmir, Avrupa’ya yeşil geçiş konusunda kılavuzluk görevini üstlenmiş bulunuyor.  “100 İklim Nötr ve Akıllı Şehir Misyonu”nda amaç, 2030 yılına kadar net sıfır karbondioksit emisyonu demek olan “iklim nötrlüğünü” sağlamak. Misyona seçilen kentler, geçiş sürecinin ön saflarına yerleşecek. İklim değişikliğine karşı mücadele, gerekli çözümlerin etkin kullanımına dönüştükçe, kentler de karbonsuz olma hedeflerine ulaşmada politikaların ilk uygulayıcıları konumunda olacak.