İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü olarak yürütmüş olduğumuz İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı hazırlıkları kapsamında, 24 Mayıs Cuma Günü Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde dış paydaşlara yönelik Vizyon Belirleme ve Eylemlerin Önceliklendirilmesi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya İlçe Belediyelerinden, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Özel Sektörden Akademiye, Meslek Odalarından pek çok STK’ya çok yoğun katılım sağlanmıştır. Ulaşım, Katı Atık, Binalar, Enerji, Su ve Atıksu, Arazi Kullanımı ve Diğer Müdahale Alanları olmak üzere yedi farklı başlıkta sektör masaları oluşturularak, paydaşların eylemlere yönelik görüşleri alınmıştır. İnteraktif paydaş katılım metodolojisinin uygulandığı çalıştayda sektörel eylemlere yönelik farklı bakış açılarının ortaya konulmasının ardından, İstanbul YŞEP vizyonunun belirlenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.