İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, 26 Eylül 2023 tarihinde, Saraybosna Enerji ve İklim Haftası’nda (SECW) İstanbul’un iklim krizi ile mücadele sürecinde yaptığı çalışmaları ve edindiği deneyimini sundu.

Bosna Hersek Federasyonu Ticaret Odası, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ve paydaşları ile işbirliği içinde düzenlenen sunumda Erdinçler’in yanı sıra EU4ETTR proje lideri Daiva Matonienė de yer aldı. “Enerji geçişi, iklimin korunması ve iklim değişikliğine uyumun planlanması ve uygulanmasında çok seviyeli yönetişim” oturumunda söz alan Erdinçler ve Matonienė, İstanbul iklim eylemlerini, Türkiye’de çok seviyeli yönetişim platformunun gelişimini sundu.

SECW, üst düzey yetkililer, enerji, iklim ve çevre bakanları, AB kurumlarının temsilcileri, hükümet temsilcileri, akademisyen ve uzmanlar olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden bin civarında katılımcıyı bir araya getiriyor.  Yatırımcılar, finansörler, STK’ların yer aldığı üst düzey etkileşimli tartışmaların gerçekleştiği organizasyon, 29 Eylül’de sona erdi.