Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında “Belediye Başkanları Sözleşmesinin Diğer Anahtar Sektörleri: Uyum, Planlama ve Uygulama Aşamaları ile Ulaşım, Atık ve Su” Çalıştayı, 23-24 Mayıs tarihlerinde arasında Taksim’de gerçekleştirildi. Merkezi Yönetim Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bağcılar Belediyesi işbirliğinde yapılan çalıştayda; ulaşım, atık ve su sektörlerinde iklim değişikliğinin azaltılmasına dönük eylemlere odaklanıldı. Atölye çalışmalarının yanı sıra iklim değişikliği riskleri, kırılganlıkları değerlendirildi. Uyum eylemleri konusunda paydaşların görüşlerine başvuruldu. Çevrimiçi bağlantının da sağlandığı etkinlikte İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, “Atıktan Enerjiye Geçiş” başlıklı bir sunum yaptı.