İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) sürecini değerlendirmek amacıyla 28 Nisan’da paydaşlarıyla bir araya geldi. İBB İklim Değişikli Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda ilk olarak SECAP izleme ve raporlama sürecindeki ilerlemeler gözden geçirildi.  Ardından paydaşlarla birlikte uygulama aşamasında alınacak aksiyonlar üzerinde tartışıldı.

Atölyenin açılış konuşmasını İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler yaptı. Erdinçler’in ardından söz alan Central Project Management Agency Türkiye Proje Takım Lideri Daiva Matoniene, İBB ile SECAP hazırlama sürecinin çok keyifli olduğuna değinerek, İstanbul’da yapılan çalışmanın örnek nitelikte bir iş olduğunu söyledi.

Atölyede SECAP sürecinde alınacak aksiyonların İstanbul’un 2050 yılına kadar iklim nötr bir kent olma hedefine katkı sağlayacak bir anlayışla saptanması gerektiğini vurgulandı. SECAP’ın yenilenebilir enerji, daha iyileştirilmiş toplu taşıma altyapısı, daha iyi atık yönetimi, yeşil bina standartlarının uygulanması ve yeşil alanların geliştirilmesi gibi konularda İstanbul için potansiyel fırsatlar sunduğuna değinildi. Çalışma, paydaşların 2025’e kadar alınacak aksiyonların saptanması amacıyla bilgi ve deneyim paylaşımı yapmasının ardından sona erdi.