İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, ODTÜ, ODTÜ GÜNAM ve NetZeroCities’den uzman paydaşları ile UP2030 İhtiyaç & Analiz Paydaş Çalıştayı’nda bir araya geldi. 3 Mayıs günü gerçekleşen çalıştay, düzenlenen yuvarlak masa çalışması ile tam bir atölye havasında geçti.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler’in açılış konuşmasını yaptığı çalıştayda ODTÜ Mimarlıkk Fakültesi’nden Doç. Dr. İpek Gürsel Dino, UP2030 Projesini tanıttı. Binaları ve ulaşım sistemlerinin karbonsuzlaştırma, fotovoltaik sistemlerin İstanbul’a entegre edilmesi konularında konuştu. ODTÜ GÜNAM adına söz alan Elşen Aydın ise İstanbul ile benzer zorluklar yaşayan kentlerde gerçekleşen vaka çalışmaları hakkında bir sunum yaptı. Bu vakalardan çıkarılan derslerin İstanbul bağlamında nasıl uygulanabileceğini tartışmaya açtı.

Sunumların ardından tüm katılımcılarla birlikte bir yuvarlak masa çalışması yapıldı. Çalışmada UP2030 hedeflerine ulaşma yolunda karşılaşılabilecek olası zorluklar ve çözümler tartışıldı.