İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) hazırlıklarını, kilit iç paydaşlarla gerçekleştirdiği “Zemini Kur: İklim Sorumluları ile Veri ve Paydaş Haritalama Çalıştayı” ile devam ettiriyor.

Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehir Platformu kapsamında düzenlenen çalıştayda süreç içinde toplanan veriler değerlendirildi. Sektörel paydaşlar belirlendi. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, EBRD (EBRD) Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemleri Yöneticisi Emre Oğuzöncül ve ARUP Kentsel Tasarım ve Planlama Hizmetleri Lideri Sertaç Erten’in açılış konuşmalarını yaptığı çalıştay, YŞEP’in hazırlanması süreci açısından önemli bir adım oldu.

İBB İklim Sorumlularından oluşan birimler, yuvarlak masa toplantıları düzenledi. EBRD ve ARUP uzmanlarının da katıldığı yuvarlak masa toplantılarında birimler ellerindeki verileri tartıştı. Paydaş haritalama zemininin kurulması için gerekli çalışmaları yaptı. Çalıştayın sonunda ise paydaşlarla birlikte sürecin devamında atılacak adımlar değerlendirildi.

Çalıştay, İBB’nin iklim misyon ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir araç olan YŞEP hazırlıklarının sağlam ve uygulanabilir bir zemine oturması açısından yararlı oldu.