ATIK ÜRÜN İMHASI

Firmaların talepleri doğrultusunda son kullanma tarihi geçmiş, ekonomik değerini yitirmiş, kullanıma uygun olmayan vb. sebepler ile mevzuat kapsamında imha edilecek olan evsel nitelikli ve benzeri ticari, endüstriyel tehlikesiz atık ürünlerin Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından düzenli depolama tesisinde, yakma tesisinde veya geri kazanım tesislerinde imha işlemi yapılmaktadır.

ATIK ÜRÜN İMHASI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yetkili Firma,

  • Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 0 212 312 6843 telefonundan İmha Birimi ile iletişime geçer.
  • Atık ürünlerin imha sebebini ve hangi mevzuat kapsamında imha edileceğini belirterek Atık İmha Başvuru Dilekçesi imzalı ve kaşeli olarak doldurur.
  • Atık İmha Başvuru Dilekçesine İmhası istenen ürünlerin kaşeli ve imzalı listesini, varsa ürünün imhasının yapılmasına ilişkin gerekçe tutanağını/raporunu, mevzuat kapsamını, imhası istenen ürünlere ait fotoğrafları, Katı Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri Taahhütü ve imha işlemine katılacak yetkilinin vekaletnamesini ekler.
  • Yetkili Firma, Atık İmha Başvuru Dilekçesini ve eklerini resmi yazı ile Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’ne gönderir.

2023 YILI İMHA HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ

2- İMHA İŞLEMLERİ
Şile-Kömürcüoda II.Sınıf Düzenli Depolama Tesisinde İmhası Gereken Maddeler İçin İmha BedeliTON1.224 TL
2.2 Seymen II.Sınıf Düzenli Depolama Tesisinde İmhası Gereken Maddeler İçin İmha BedeliTON1.113 TL
2.3 Yakılarak İmhası Gereken Maddeler İçin İmha BedeliTON5.775 TL
2.4 Tehlikeli Madde İçermeyen Sıvılar İçin İmha BedeliTON1.224 TL
2.5 Geri Kazanım / Geri Dönüşüm Tesisleri İçin İmha BedeliTON1.070 TL
AÇIKLAMALAR

* Ücretlere KDV Dahildir.

* Bu Tarife Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünce Yürütülmektedir.

* Bu Tarife 01.01.2023 – 31.12.2023 Tarihleri Arasında Geçerlidir.