İstanbul il sınırları dahilinde kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler tarafından imhası istenen malzemelerin yazılı olarak Müdürlüğümüze iletilmesi ile imha neticesinde tespit ve imha tutanağı düzenlenerek, imhalık malzemelerin imha işlemlerinin yürütülmesi sağlanıyor.

İmha İşlem Prosedürü

  • Özel Şirketlerinin İmha Prosedürü İçin Gereklilikler; İ.B.B. Yetkili Personeli, Noter, Firma Yetkilisi, Ürün İçin Rapor.
  • Kamu Kuruluşlarının İmha Prosedürü İçin Gereklilikler; İ.B.B. Yetkili Personeli, İlgili Kamu Kuruluşu Tarafından Yetkilendirilen Komisyon.

Sistem üzerinden yapmış olduğunuz bilgi girişleri ve doldurduğunuz dilekçelerde gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

2023 Yılı İmha Hizmeti Ücret Tarifesi

2- İMHA İŞLEMLERİ
Sile-Kömürcüoda II.Sınıf Düzenli Depolama Tesisinde İmhası Gereken Maddeler İçin İmha BedeliTON1.224 TL
2.2 Seymen II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisinde İmhası Gereken Maddeler İçin İmha BedeliTON1.113 TL
2.3 Yakılarak İmhası Gereken Maddeler İçin İmha BedeliTON5.775 TL
2.4 Tehlikeli Madde İçermeyen Sıvılar İçin İmha BedeliTON1.224 TL
2.5 Geri Kazanım / Geri Dönüşüm Tesisleri İçin İmha BedeliTON1.070 TL
AÇIKLAMALAR

* Ücretlere KDV Dahildir.

* Bu Tarife Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünce Yürütülmektedir.

* Bu Tarife 01.01.2023 – 31.12.2023 Tarihleri Arasında Geçerlidir.

KOMPOST SATIŞININ DURDURULMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kemerburgaz Geri Kazanım ve Kompost Tesisi’nde Kompost Bölümü revizyona alındığı için kompost satışları durdurulmuştur. İlerleyen günlerde kompost satışı hakkında yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Bu süreçte kompost alımı için başvuru ve ödeme yapmayınız.

İMHA PROSEDÜRÜ

(1)     İ.B.B. Atık Yönetimi Müdürlüğü Yetkili Personeli, Bertaraf Tesisini İşleten Firmanın Yetkili Personeli, Firma Yetkilisi, Noter (Firmanın tercihine bağlı olarak).

(2)     Vakıflar Bankası, Valide Sultan Şubesi İ.B.B. kurumsal hesabına, Atık Yönetimi Müdürlüğü EDTS kodu 27020 olacak şekilde, açıklama kısmına imhanın şekli belirtilmeli ve “İmha Bedeli” ibaresi eklenmelidir.

(3)     İ.B.B. Atık Yönetimi Müdürlüğü Yetkili personeli, İşletmeci Firma Yetkili Personeli, Kamu kurumu tarafından yetkilendirilen komisyon üyeleri.