İMÇK Kararı ile yemek ve gıda atıklarının toplanarak işlendiği Biyometanizasyon Tesisinde 18.223 ton katı gübre üretilmiştir.

Kompost ve Geri Kazanım Tesisinde; 14.971 ton toprak iyileştirici kompost üretilmiş, 20.061 ton dal-budak atığı geri kazanılmış ve 3.856 ton geri dönüşebilir malzeme ekonomiye kazandırılmıştır.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Tesisinde 30.952 ton atıktan türetilmiş yakıt üretilmiştir.