Atık Yönetimi Müdürlüğü 1991 yılında teşkilatlandırılmış olup,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun ilgili maddesinde belirtilen “Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.”,  görevleri yerine getirmek amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet yürüten bir müdürlüktür.

Bu bağlamda Atık Yönetimi Müdürlüğü;

  • İstanbul’un Asya yakasındaki;

Ümraniye (Hekimbaşı), Tuzla (Aydınlı), Kadıköy (Küçükbakkalköy), Şile

  • Avrupa yakasındaki;

Şişli (Baruthane), Bahçelievler (Yenibosna), Başakşehir ve Silivri ilçelerindeki Katı Atık Transfer İstasyonları’nın işletilmesi,

  • Katı atık transfer istasyonlarına İlçe Belediyeleri tarafından getirilen evsel katı atıkların kabulü ve bu istasyonlardan Kemerburgaz-Odayeri,  Şile-Kömürcüoda ve Silivri-Seymen Düzenli Depolama Alanlarına evsel atıkların taşınması,
  • Katı atık düzenli depolama tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi,
  • Tıbbi atıkların toplanması ve tıbbi atık yakma ve sterilizasyon tesislerinin işletilmesi,
  • Evsel atıkların Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinde yakılarak enerji elde edilmesi,
  • Biyometanizasyon Tesisi ile organik atıkların işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülmesi ve  organik atıklardan oksijensiz ortamda biyogaz üretiminin sağlanması,
  • Avrupa ve Asya Yakasındaki (LFG) Depo gazından elektrik enerjisi üretim santrallerinin işletilmesi,
  • Odayeri ve Kömürcüoda Katı atık kompostlaştırma ve geri kazanım tesislerinin işletilmesi,
  • Gümrüklerden ve özel firmalardan gelen talepler doğrultusunda defolu, bozuk, tarihi geçmiş malzemelerin Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve imha prosedürlerine göre imha işlemlerinin yapılması,

İstanbul genelindeki ana arter ve meydanların süpürülmesi, yıkanması ve her türlü görüntü kirliliğinin giderilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmektedir.