Bu başlığı incelemeden önce Atık Alım Hizmetimizle ilgili sayfamızı tıklayarak incelemenizi öneririz.

Yerel ve uluslararası sözleşme hükümlerinde yer alan gemi kaynaklı atıkların alınması, geri kazanılması ve arıtılması maddelerine atıf yapılarak, İstanbul sınırları içerisinde bu hizmeti verebilmek amacıyla 2005 yılında Haydarpaşa Liman alanı içerisinde yer alan 1.040 metrekarelik alan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile yapılan bir protokoller İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmiş ve aynı yıl içerisinde Atık Kabul Tesisi’nin inşaatına başlanmıştır. Tesis, 2006 yılında hizmete girmiştir. Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi, kendi alanında Türkiye’de kurulmuş olan ilk ve en büyük tesistir.

ATIKLAR NİÇİN TESİSE GETİRİLİYOR?

Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi’nde, Uluslararası MARPOL Deniz Sözleşmesi 73/78 EK I’de yer alan petrol türevi atıklar (sintine, slop, slaç, atık yağ, kirli balast) getirilmekte, bir dizi fiziksel ve kimyasal prosesten (süreçten) geçirilmektedir.

Bu noktada amaç, gemi atıklarını alarak deniz kirliliğini kontrol altına almak, Arıtma neticesinde elde edilen petrol ve türevi ürünlerin işlenerek endüstride ikincil yakıt olarak kullanılmasını sağlayarak ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamak, Doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmaktır.

TESİSTE YER ALAN ÜNİTELER

  1. Atık alma ve Depolama Ünitesi
  2. Isıtma Ünitesi
  3. Dekantör (Tortusuzlaştırma) Ünitesi
  4. Seperatör (Susuzlaştırma) Ünitesi
  5. Kimyasal Arıtma Ünitesi
  6. Elektrik ve Otomasyon Ünitesi
  7. Yangın Müdahale Ünitesi
  8. Laboratuvar Ünitesi