ALTIN BOYNUZ’A NE OLDU?

Haliç’te kirlilik ve sığlaşma, 1950’li yıllarda kıyılarına sanayinin taşınması ile başlamıştır. Bu durum sonucunda, 1990’lı yıllara gelindiğinde Haliç artık kötü kokular yaymaya başlamış ve çevresinde yaşayan insanlar açısından dayanılamaz bir hal almıştır.

Diğer taraftan, 1996 yılına gelindiğinde Eyüp yakınlarında karşılıklı kıyılar arasında taşımacılık yapan kayıkçılar ancak 5 m eninde bir kanal içinde çalışabilmekteydiler. Genel olarak tekneler çamur içine sıkışıp kalmakta ve Haliç bir tekne mezarlığını andırmaktaydı.

Haliç’teki kirlilik probleminin fark edilmesi ve önlenmesi projeleri 1960’lı yıllara dayanmaktadır. Bu dönemlerde daha çok Haliç’te kirlilik izleme çalışmaları yapılmış, Karadeniz’den kanal açılması, Boğaz’dan tünel kazılması veya artık Haliç’in belirli kısımlarının kurtarılamayacağı ve bu kısımların doldurularak yeşil alan kazanılması gibi fikirler önerilmiştir. 1980’li yılların sonunda, Haliç çevresinin sanayiden arındırılması, boşaltılan fabrika arazilerinin yeşil alana dönüştürülmesi, Güney Haliç Kollektörleri ve Ahırkapı Deniz Deşarjı’nın yapılması projeleri hayata geçirilmiştir.

HALİÇ YENİDEN CANLANIYOR…

1994’ten itibaren Haliç’te biriken çamurun bertarafı gündeme gelmiş ve üniversiteler ile yapılan çalışmalar sonucunda çamurun, Haliç’e 4 km. mesafede bulunan Alibeyköy Taş Ocakları’na pompalanması fikrinde karar kılınmıştır. 1997-98 yılında yapılan tarama çalışmalarında 5 milyon metreküp sulu çamur bertaraf edilerek Haliç’te ortalama 4 metre derinlik sağlanmıştır.

HİZMETİMİZ YENİDEN BAŞLIYOR

Haliç’te yapılan tarama çalışması sonrasındaki süreçte Haliç’e akan Alibeyköy ve Kağıthane derelerinden gelen çamur sebebiyle sığlaşma devam etmiş ve bu durum 2001 yılında düzenlenen Haliç Sempozyumu’nda dile getirilmiştir. Bununla birlikte Haliç’te tekrar tarama ihtiyacı ortaya çıkmış ve 2004 yılında Müdürlüğümüzce DLH Genel Müdürlüğü’nden tahsis edilen Çekirge Tarak Gemisi ile çalışmalara başlanmıştır. 2011 yılına kadar Çekirge ile yapılan çamur tarama işlemi, bu tarih itibariyle şat üzerindeki Endüstriyel Ekskavatör ile devam etmektedir.

HALİÇ TARAMA ÇALIŞMALARI

Haliç’te yapılan derinlik ölçümleri doğrultusunda tarama yapılması gereken alanlar belirlenir.

DEREAĞZI TARAMA ÇALIŞMALARI

Haliç ile birlikte dereağızlarında da yoğun koku problemlerinin yaşanması, vatandaştan şikayet başvurularının olması ve ilgili kurumlardan gelen talepler doğrultusunda Müdürlüğmüzce 2003 yılından itibaren dereğızlarında tarama çalışmaları başlatılmıştır. İlk yıllarda DLH’dan temin edilen KAZAR tarama araçları ve DÖKÜ gemileri ile denizden gerçekleştirilen tarama çalışmaları, daha sonra Endüstriyel Ekskavatör ile karadan yapılmaya devam etmiştir.

DENİZDEN TARAMA ÇALIŞMALARI

Denizden yapılan tarama çalışmaları, KAZAR tarama aracının çamuru, DÖKÜ taşıma gemisine aktarılması ile gerçekleşir. DÖKÜ gemisi uygun kıyı yapısına getirilerek karadan kamyonlarla çamurun döküm sahasına nakli sağlanır.

KARADAN TARAMA ÇALIŞMALARI

Karadan Endüstriyel Ekskavatör ile yapılan tarama çalışmaları ise derenin kıyısından ekskavatörün çamuru tarayarak çamur kamyonuna aktarması ve sonrasında döküm sahasına nakli ile gerçekleşir.

İstanbul ili sınırları içerisinde, Marmara Denizi ile İstanbul Boğazına mansaplı dere ağızlarında, Haliç, Riva, Alibeyköy, Kurbağalıdere ve Kağıthane Deresi’nde dip tarama faaliyetleri devam etmektedir.

EKİPMANLAR

  • 2 Adet Endüstriyel Ekskavatör
  • 1 Adet Standart Ekskavatör
  • 2 Adet Dökü Gemisi
  • 1 Adet Amfibik Tarama Makinası
  • 13 Adet Sızdırmaz Bacalı Çamur Kamyonu
  • 1 Adet Kazar Tarama Gemisi
  • 1 Adet Çamur Tarama Teknesi (Yengeç)