YENİ GALATA KÖPRÜSÜ’NDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

 • Köprü’nün Deniz Trafiğine Açılması
  Yeni Galata Köprüsü UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Kararlarına uygun olarak Haziran-Ağustos ayları süresince haftada 1 kez pazartesiyi salıya bağlayan gecelerdediğer aylarda ise haftada 2 kez pazartesiyi salıya bağlayan ve çarşambayı perşembeye bağlayan gecelerde 02:30-03:30 saatleri arasında yaya ve araç trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılmaktadır. Bunun yanı sıra ayda bir kez araç ve yaya trafiğine kapatılarak periyodik bakım işlemi gerçekleştirilmektedir. Köprünün trafiğe kapatılacağı bilgisi İBB’nin internet sitesinde ve İBB Trafik Uygulamasında kamu oyu ile paylaşılmaktadır.
 • Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve/veya Yeni Galata Köprüsü’nün Açılmasıyla Haliç’e Giriş Yapan Deniz Araçlarından Alınacak Ücretle ilgili bilgi edinmek için tıklayınız

Köprü’nün baskül kanat sisteminin mekanik ve hidrolik kısımlarının periyodik olarak bakımı ve işletilmesi de Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar aşağıdaki yer almaktadır.

 • Yangın söndürme sistemlerinin bakımı ve kontrolü
 • Hidrolik silindir,pompa ve yatak sistemlerinin bakım ve kontrolü
 • PLC otomasyon Sisteminin bakım ve kontrolü
 • Alçak Gerilim Dağıtım Panoları ve Kompanzasyon Panolarının bakım ve kontrolü
 • Yüksek Gerilim trafoları bakım ve kontrolü
 • Temizlik, ayar ve bakımların yapılması
 • Katodik koruma sisteminin bakım ve kontrolü
 • Yedek güç sistemlerinin bakımı

KÖPRÜLERİN GEÇİŞ GÖZÜ ÖLÇÜLERİ

YENİ GALATA KÖPRÜSÜ’NÜN TARİHÇESİ

Eski adıyla Cisr-i Cedit (Yeni Köprü) köprüsü, 1845 yılında I. Abdülmecit’in annesi Valide Sultan tarafından ahşap olarak inşa ettirildi. Kısa sürede eskiyen köprüyü, Kaptan-ı Derya Hasan Ahmet Paşa 1863 yılında yenileyerek, tekrardan hizmete sundu.19 yy.ın sonlarına doğru Köprü’de artan yaya trafiği nedeniyle, çıkan asayiş olaylarını denetim altına almak için Köprü’nün Galata ucunda, eklektik üsluplu ve süslemeli Aziziye Karakolu inşa edildi.

19 yy.ın sonlarına doğru Köprü’de artan yaya trafiği nedeniyle, çıkan asayiş olaylarını denetim altına almak için Köprü’nün Galata ucunda, eklektik üsluplu ve süslemeli Aziziye Karakolu inşa edildi. Köprü 37 yıl bu şekilde hizmet verdikten sonra, yerine suyun hareketiyle sallanan ağır bir köprü inşa ettirildi ve 1912 senesinde Sultan 5. Mehmet Reşat’ın tahta çıkışının üçüncü yıldönümünde açıldı. Ocak 1914 senesine gelindiğinde ise; Elektrikli tramvayların bu köprü üzerinden Eminönü-Karaköy bağlantısı sağlandı. 1987 senesinde Köprü’nün Haliç’e bakan tarafında yeni bir köprünün yapımına başlandı. Ve bu köprünün yapımı tamamlanmadan önce, 1992 yılı mayıs ayında Tarihi Galata Köprüsü nedeni bilinmeyen bir yangın sonucu yanarak büyük hasar gördü. Yangından sonra diğer köprünün yapımı hızlandırılarak, 1992 Haziranında Tarihi Köprü’nün yerinde hizmete açıldı. On bir parçadan meydana gelen Tarihi Köprü’nün Karaköy tarafındaki parçaları yerinde bırakıldı ve yanmayan kısımları da taşınarak Atatürk Köprüsü’nün Unkapanı ayağında karaya bağlandı.
Galata Köprüsü eski zamanlarda yangınlardan sıkı bir şekilde korunuyordu. Bu sebeple ahşap döşemelerin yanmaması için, gündüzleri köprüden geçenlerin tütün içmeleri yasaklanmıştı. Ayrıca; Köprü geceleri de kapatılırdı. Köprü ücretli tarifeyle yayalara hizmet ettiği bilindiği gibi, alınan ücrete de müruriye denirdi. (Kaynak)

YENİ GALATA KÖPRÜSÜ’NÜN PROJELERİ

16 yy.da Sultan Beyazıt Dönemi’nde Floransa’ya bağlı Vinci kasabasında doğan Leonardo da Vinci; Eminönü-Karaköy bağlantısını sağlayacak bir köprü inşası için İstanbul’a davet edilir. Köprüyü yapmak için İstanbul’a gelmeye karar veren Leonardo, Venedik Limanı’nda dönemin yönetimi tarafından vazgeçirtilir. Leonardo’nun bu konuda çalışmaları olduğu, bugün Topkapı Müzesi’nde bulunan yazışmalardan belli olmaktadır. Leonardo’nun Haliç’e yapılacak köprü projesi, iki binli yıllarda Norveç’te hayata geçirilmiştir Ayrıca Michelangelo’nun da burada yapılmasını planladığı bir köprü projesi de vardır (Kaynak)

YENİ GALATA KÖPRÜSÜ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Yeni Galata Köprüsü, Kazıklar (Temel Yapısı), Kenarayaklar, Yaklaşım Köprüsü, ile Kesonlar ve Çelik Baskül Köprü olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.

2 m çapında 114 adet çelik kazık üzerine mesnetlenmiş her iki yönde öngerilmeli 2 katlı tabliye bulunmaktadır. Köprü genişliği 42 m, boyu 490 m’dir. Köprünün ortasında su seviyesinden 6 m yüksekliğe kadar olan deniz araçlarının geçmesine müsait ve 80 m genişliğinde bir açıklık yer almaktadır. Bu açıklık her biri yaklaşık 1500 ton ağırlığında 4 adet çelik Baskül Kanat ile geçilmiştir. Baskül Kanatlar dünyada şu anda benzerlerinin en büyüğüdür.

Baskül Kanatlar, Baskül Köprü Kesonu olarak adlandırılan ve yine çelik kazıklarla mesnetlenmiş içi boş betonarme yapılar üzerine oturmaktadırlar. Kesonlar, Ağır İndirme – Kaldırma Metodu (Heavy Lifting and Lowering – HLL) denilen özel bir metodla Alman Dywidag firmasının jack’leri ve çubukları kullanılarak deniz üzerinde ve yerinde betonlanarak inşaa edilmişlerdir. Bu operasyonda deniz seviyesi üzerinde betonlanan keson perdeleri, prizini almasını müteakip deniz içine indirilerek, suyun kaldırma kuvvetinden faydalanılmak suretiyle yerinde imal edilmişlerdir. Her bir kesonun yaklaşık ağırlığı 30.000 tondur. Alt tabliyede ise 6500 m² lik bir alışveriş sahası ve dükkanlar mevcuttur. Alt tabliyede işyerleri mevcuttur.

Yeni Galata Köprüsü İnşaatına Haziran 1987’de başlanmış olup, köprü 17.06.1992 tarihinde araç trafiğine açılmıştır.

Yeni Galata Köprüsünün ortasında 80 m net açıklık sağlayan çelik konstrüksiyon olarak imal edilmiş 4 adet kanattan ibarettir. Bu kanatlardan ikisi Eminönü diğer ikisi de Karaköy tarafındaki kesona oturmaktadır. Köprü açılmak istendiğinde, özel hidrolik, elektronik ve mekanik aksam sayesinde 3,5 dakikada 84 derece açılarak deniz trafiği geçişine (büyük gemiler için) imkan verir (Kaynak).

Keson içerisinde mesnetlenmiş olarak her bir  Baskül Kanadın hareketini (açma-kapama operasyonları) 2 adet ana piston sağlamaktadır. Toplam 8 adet  ana piston mevcuttur.

Eminönü ve Karaköy Baskül Kanatları için ayrı ayrı olmak üzere 2 adet hidrolik pompa merkezi bulunmaktadır. Bu pompa merkezlerinde de her bir kanat için ayrı ayrı 4’er adet pompa ve valf grubu bulunmaktadır. Açma Kapama operasyonları esnasında pistonlara hidrolik akışı bu noktalardan sağlanmaktadır.

Hidrolik sistem kontrol kulelerine yerleştirilmiş olan elektronik kontrol panellerine entegre edilmiş ve sistem hareketleri bu panellerden tam otomatik olarak buradan sağlanmaktadır. Açma Kapama operasyonları kontrol kulelerinden yönetilmektedir

Yangın Kontrol Merkezi 11 adet Karaköy tarafı, 11 adet Eminönü tarafında olmak üzere toplam 22 adet 45 kg’lık CO2 tüpü ile beslenmekte olup, sistem odalarında bulunan ısı ve duman algılayıcılarıyla otomatik olarak devreye girmektedir. Bunun yanında sulu yangın söndürme sistemleri Eminönü ve Karaköy pompa odasında mevcuttur.

Elektrik ve Elektronik sistemlerin olası elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için Eminönü ve Karaköy taraflarında 1’er adet 500 kVA ve 1’er adet 50 kVA’lık Dizel Jeneratör bulunmakta olup sistem elektrik kesintisi esnasında otomatik olarak devreye girmektedir

Katotik koruma sistemi ile köprünün üzerine mesnetlenmesi için kullanılan çelik aksamların korozif etkenlerden korunması sağlamaktır.