Yenikapı Yediemin Limanı, İstanbul Valiliğinin 18.08.2006 tarihli yazısı ve 03.08.2006 tarihli Alt Komisyon Raporu ile kaçakçılıktan yakalanan gemiler için geçici olarak emniyetli bağlama/barınma yeri ihtiyacının hâsıl olması üzerine 02.09.2007 tarihinde Deniz Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş şefliktir.

Yenikapı Yediemin Limanı Şefliğinde 2012 yılına kadar daha çok 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten tutuklanan tekneler için barınma hizmeti verilmiştir. İstanbul Valiliği İl Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonunun 2012/1 Sayılı Komisyon Kararı doğrultusunda 2012’den sonra İlimiz deniz yetki alanı sınırlarında (Marmara Denizi, Boğaz ve Karadeniz’ sınırları) kaçak olarak avlanırken yakalanan veya hiçbir belgesi olmayan balıkçı tekneleri de Limana bağlanmaya başlanmıştır. Mahkeme Kararları ile sahiplerine iadesine karar verilen teknelerden, Belediye Meclisinden çıkarılan ücret tarifesine bağlı olarak teknelerin kaldıkları süre ve boyutları ölçüsünde bedel alınmaktadır.

HANGİ ARAÇLAR YEDİEMİN LİMANI’NA ALINIR?

  • İstanbul Valiliği İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
  • İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü,
  • Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı,
  • İBB Zabıta Daire Başkanlığı

ekiplerince haklarında yasal işlem yapılarak yakalanan deniz araçları Yediemin Teslim Tutanağı düzenlenerek deniz araçları Yedi Emin Limanı’na alınır.

TABİ OLUNAN MEVZUAT HÜKÜMLERİ NELERDİR? NASIL BİR SÜREÇ İZLENİR?

  • 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun 24/4 maddesinde belirtilen trolle kaçak balık avlamak,
  •  5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu,
  •  5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun mazot kaçakçılığı ile alakalı maddeleri,
  •  5237 Sayılı TCK.nın 79. Maddesi “göçmen kaçakçılığı”,
  •  5216 Sayılı  Büyükşehir Belediye Kanununun Belediye emir ve yasaklarının takibi

hükümleri doğrultusunda İstanbul Valiliği İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince;

1-Yediemin Limanına alınan tekneler için, yakalanan mahallin Cumhuriyet Savcılığına bahsi geçen kanunlar çerçevesinde müsadere talepli suç duyurusunda bulunulur.

2-Kaymakamlık Makamına “mülkiyetin kamuya geçirilmesi” için talepte bulunulur.

3-Yapılan bu işlemler ve neticelerinden İstanbul Valiliği İl Defterdarlığına bilgi verilir.

TESLİM İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

1-Haklarında, yasal işlem yapılan deniz araçlarının sahipleri ilgili mahkemeden kendilerine iade yönünde kararlarının ibraz edilmesi,

2-İstanbul Valiliği İl Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlıklarının kamuya geçmiş deniz araçlarının ihale ile satış kararı yazılarının ibraz edilmesi,

3-İBB Zabıta Daire Başkanlığından teslim doğrultusunda alınacak resmi yazışmanın ibraz edilmesi

süreçleri sonrasında,  teknenin Yediemin Limanında kaldığı süre hesaplanarak, her yıl Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesine göre ücretin Belediyemiz hesabına yatırılması sağlanır. Düzenlenen makbuzun bir nüshası alınıp teslim tutanağı düzenlendikten sonra teslim işlemi son bulur.

Ücret tarifesi hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.