DENİZİN FERYADINA KULAK VERİN

Çeşitli nedenlerle deniz ortamına ulaşan yüzer atıklar, deniz ortamı ve denizde yaşayan canlılar bakımından olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Deniz ortamına yayılan çöpler görüntü kirliliği oluşturmasının yanı sıra, bu atıkların bünyesinde bulunan zararlı maddeler sebebiyle de deniz canlıları açısından tehlike oluşturmaktadır. Deniz ortamında bulunan atıkların sebep olduğu bir diğer olumsuz unsur da deniz araçlarının çeşitli aksamlarına zarar vermesi sebebiyle (örneğin pervanelerine takılması) ekonomik kayıplara neden olmasıdır.

1980’li yıllarda, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Haliç’te deniz yüzeyinde gözlenen atık miktarı oldukça dikkat çekici boyutlara ulaşmıştı. Deniz yüzeyindeki katı atıkların toplanmasıyla ilgili görevli olan  kurum ve kuruluşlar mevzuat çerçevesinde belli değil iken, Belediyemizce bu atıkların toplanmasıyla ilgili çalışmaların yapılması kararlaştırılmış ve İstanbul denizlerinde ilk kez 2 tekne ile (Belediye 101 ve Belediye 102) deniz atıklarını temizleme faaliyetleri Müdürlüğümüzce yapılmaya başlanmıştır. Yıllar içerisinde bu hizmette edinilen tecrübelerle, çalışmalarımızı kolaylaştıracak niteliklerde deniz yüzeyi temizleme tekneleri temin etme noktasına ulaşılmıştır.

TEKNELERİMİZ

Deniz yüzeyi temizliği; Müdürlüğümüz uhdesinde hizmet veren, yüzey temizliğine uygun özel tasarımlı 14 adet Deniz Yüzeyi Teknesi (DYT) ile yıl boyunca gerçekleştirilmektedir.