Tabii kaynaklı olan su ekosisteminin en hassas nitelikte olanı hiç şüphesiz deniz ortamıdır. Bunun sebebi, nihai alıcı ortam özelliğinin olmasıdır. Çeşitli sebeplerle  ortaya çıkan kirleticiler ve çöpler, şehirlerden gelen atık sular, gemilerin balast, sintine suları ve katı atıklar çevre kirliliği yapan en belirgin sebeplerdir. Çevre kirliliği oluşturan etmenleri temizlemek, sağlıklı ve yaşanılır bir çevre oluşturmak için önemli bir unsurdur. Bizler de İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak uluslararası sözleşmeler gereği; talebi olan gemilerin ve deniz taşıtlarının atıklarını alıyor ve bu atıkları Haydarpaşa’da bulunan tesisimizde susuzlaştıryor,  deniz yüzeyindeki ve kıyı alanlarındaki atıkları topluyor, yaz sezonunda plaj temizliği hizmeti veriyor, Haliç, dereağazları ve koylarda koku problemine sebep olabilecek dip çamurunu çıkarıyoruz. Hedefimiz; kirlilik oluşturan etmenleri en aza indirgeyerek Haliç ve Marmara Denizi’nin kaliteli bir su ortamı olarak varlığını sürdürmesi…

İstanbul’un kara ulaşımında önemli yere sahip Yeni Galata ve Atatürk (Unkapanı) Köprüleri’ni ihtiyaç halinde kara trafiğine kapatıyor, deniz araçlarının Haliç’e giriş-çıkış yapabilmeleri için bu köprüleri hassasiyetle açıp kapatıyoruz.

Temiz bir deniz için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

İstanbul’umuzu daha güzel günlere hep birlikte taşımak umuduyla…

Dr. İlker ASLAN

Deniz Hizmetleri Müdürü

Özgeçmiş için tıklayınız.