Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinde tabi olunan mevzuat hükümleri aşağıda yer almaktadır.

Tam metin olarak görüntülemek için başlıklara tıklayınız.

Çevre Kanunu

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Tebligat Kanunu

Türk Ceza Kanunu

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun

Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Gemi Acenteleri Yönetmeliği

Limanlar Yönetmeliği

Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Gemilerden Atık Alım ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelik

Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği

2011/9 Sayılı Deniz Denetimi Yetki Devri Genelgesi

2013/12 Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi

Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Kontrolünde Görevlendirilecek Olan Deniz Kirliliği Denetim Personeli İle Bu Personele Verilecek Eğitime İlişkin Genelge