11. Ulusal Katı Atık Kongresi UKAY 2023, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi (KAKAD) Türk Milli Komitesi ve Ardahan Üniversitesi ortak organizasyonu ile 18 – 21 Ekim 2023 tarihleri arasında Ardahan’da düzenlenmiştir.

Katı atıklarla ilgili bilim insanlarının, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının, öğrencilerin ve tüm bu çabaların ana hedefini oluşturan kamuoyunun buluşturulmasının amaçlandığı ve konuya ilişkin etkin ve verimli bir tartışma ortamı yaratılmasının hedeflendiği kongreye; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü olarak katılım sağlanmıştır. Tıbbi ve Özel Atık İşlemleri Şefi Burcu TAŞKINOĞLU tarafından Müdürlük faaliyetlerinin anlatıldığı kongrede, İstanbul’da tıbbi atıkların toplanması-taşınması ve bertarafı hizmetleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir.