Wenergy – Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Kongresi ile ikinci kez yapılan We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen  Wenergy – Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Kongresi ile ikinci kez yapılan  We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir’de gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü olarak fuardaki gelişmeler yakından takip etmek ve sektör paydaşları ile bilgi alışverişinde bulunmak adına katılım sağlandı.

We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı dirençli kent olma yolunda, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için kentte atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması, toplumda geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması, farkındalık yaratmak ve kaynakların lüzumsuz kullanımının önüne geçmek amacı ile düzenlendi.

 WENERGY Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı , temiz enerji sektöründen pek çok yatırımcı, sanayici ve tedarikçiyi bir araya getirirken, fuarda başta rüzgar, güneş, hidrojen, biyokütle ve jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerjinin tüm alt başlıkları ele alındı.

 Fuarda, kojenerasyon, üretim, dağıtım ve iletim sistemleri, enerji tesislerinde bakım, onarım ve servis hizmetleri, çevre teknolojileri, enerji verimliliği, enerji lojistiği, dijitalizasyon, enerji depolama, elektrikli araç ve şarj teknolojileri, akıllı şebeke ve akıllı altyapı, enerjide siber güvenlik konularında son teknolojiler, en yeni ürün ve hizmetler sergilendi.