Bakırköy ilçesi Yeşilköy mahallesinde bulunan Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu’nun Romanya Targu Jui  ve Yunanistan Volos  şehirlerinden iki okulla beraber yürüttüğü “Growing Up Green” isimli ERASMUS projesi kapsamında 05.03.2024 tarihinde İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisine teknik ziyaret gerçekleştirildi.

“Growing Up Green” isimli proje içerik olarak Dünya Çevre sorunlarına dikkat çekmek bir sonraki nesillere sağlıklı bir çevre ve gelecek bırakmak adına mevcut çevre sorunlarına  çözüm bulmak, bu konuda çalışmalar yapmak üzerine oluşturulmuştur.

Ülkemiz ve yaşadığımız şehir İstanbul’da gerçekleştirilen atık yönetimi çalışmaları konusunda yabancı heyete bilgilendirme yapıldı.