Tübitak 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında desteklenen ve Üsküdar/Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Dünyanın Elçileri” projesi etkinlikleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İstanbul genelindeki Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim gören 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin katıldığı projede beş gün boyunca 15 etkinlik yapıldı. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden ilham alınarak gerçekleştirilen projede öğrencilere canlı yaşamının ve doğal kaynakların devamlılığı için modadan müziğe, spordan kentleşmeye kadar birçok alanda temel yaşam ve karar alma becerileri ile farkındalık kazandırılması amaçlandı. Toplam 25 öğrencinin katılımcı olduğu proje kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şile’de bulunan Atık Yönetim Tesislerine uzmanlar rehberliğinde ziyaret düzenlendi. Ziyaret ile öğrenciler atık depolama ve geri dönüşüm konularında gözlem ve inceleme çalışmalarında bulundular ve yetkililerden bilgi aldılar.