İstanbul’da tıbbi atık yönetimi faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek için hizmet veren 256 hastane ile koordinasyon toplantıları gerçekleştiriyoruz. Toplantıda tıbbi atık toplanması, taşınması ve bertarafı hizmetleri ile hastanelerin iyi uygulama örnekleri paylaşılıyor.

Müdürlüğümüz koordinasyonunda ve İSTAÇ A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıların ilki 23 Ocak 2024, ikincisi 30 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Şubat ayı sonuna kadar program tamamlanacaktır.