İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Deniz Hizmetleri Müdürlüğümüz, İstanbul genelinde 11 adet özel yapım tekneyle deniz yüzeyi temizliği hizmeti, 216 personelden oluşan 36 mobil ekip ile kıyı temizliği hizmeti ve 256 personelden oluşan 16 mobil ekip ile 5 aylık (Mayıs-Eylül) dönemde (yüzme sezonu boyunca) plaj temizliği hizmeti vermektedir. Buna ek olarak, Haliç ve İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi’ne mansaplı dere ağızlarında dip tarama hizmeti verilmektedir. Ayrıca, gemilerden atık alınması ve alınan bu atıkların geri dönüşümü ile ekonomiye kazandırılması çalışmalarını sürdürülmektedir.

Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde Deniz yüzeyinden 4.861 m³ yüzer katı atık toplanmıştır.

Kıyılardan 18.973 m³ atık toplanmıştır.

Plajlardan 14.272 m³ atık toplanmıştır.

Çöpkapar cihazları ile 157 m³ atık toplanmıştır.

Ayrıca kıyı ve plajlardan 3.008 m³ yosun temizlenmiştir.

Başkanlığımız Deniz Hizmetleri Müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluğunda yapılan temizlik çalışmaları 7 adet deniz yüzeyi temizleme teknesi (DYT), 11 adet vidanjör ve 70 kıyı temizlik personelinden oluşan 13 ekip ile gerçekleştirilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 08.06.2021 – 06.07.2021 tarihleri arasında yapılan müsilaj temizlik çalışmalarında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 4.028 m3 müsilaj toplanmıştır.

2021 yılında Haliç ve dere ağızlarında yapılan çalışmalar sonucunda 67.763 m3 dip çamuru çıkartılmıştır.

Müdürlüğün görevleri arasında yer alan Uluslararası MARPOL 73/78 sözleşmesi gereği gemilerden atık alınması işi kapsamında ise toplam 8.054 deniz aracından; 149.110 m³ petrol türevli, 24.512 m³ pis su,  7.198 m³ evsel atık ve egzoz gazı atığı 135 m³ olmak üzere Toplam 180.955 m³ atık, gemilerden alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait ilgili tesislerde geri kazanımları veya bertarafları gerçekleştirilmiştir.

Temizlik çalışmalarının yanı sıra denizlerimizin gemiler tarafından kirletilmesini engellemek amacı ile 24 saat usulüne göre sıkı denetimler yapan Deniz Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, bu denetimleri 3 adet çevre kontrol teknesi, 3 adet insansız hava aracı ve kıyılara yerleştirdiği 83 adet kamera ile 50’ye yakın personel ile yerine getirmekte olup 2021 yılı içerisinde 71.084 gemi denetlenmiş olup deniz kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edilen 73 adet gemiye  idari para cezası uygulamışlardır.

2021 yılında deniz kirliliği ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında “Denizlerimiz Temiz Kalsın” konulu eğitim seminerleri online platform üzerinden verilmiştir. Kısa videolu görseller ve sunumlar ile desteklenen eğitimlerde; deniz kirliliği sebepleri, sonuçları ve daha temiz ve sağlıklı denizler için birey ve toplum olarak yapılması gereken hususlara dikkat çekilmiştir. Buna ek olarak, hem sosyal medya hesapları aracılığıyla hem de düzenlenen etkinliklerle çevre bilincinin artırılması ve deniz temizliği konularında bilgilendirme ve paylaşımlar gerçekleştirilerek 10.087 kişiye ulaşılmıştır.