2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevresel gürültünün ölçüm, denetim, izleme, izin ve idari yaptırımı mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 2006/16 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile Belediye Başkanlığımıza devredilmiştir. Ayrıca, yine Bakanlığımızca aşağıda belirtilen 23 ilçeye de yetki devri yapılmış olup, çevresel gürültü konusunda söz konusu ilçeler dışında kalan sorumluluk alanlarımızda oluşan tüm şikayetler (sanayi, işyeri, eğlence gürültüsü vb.) uzman teknik personelimizce 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerince denetlenmekte ve değerlendirilmektedir.

AVRUPA YAKASI’NDA YETKİ DEVRİ ALAN İLÇE BELEDİYELERİ

 • Bağcılar Belediye Başkanlığı
 • Bakırköy Belediye Başkanlığı
 • Bayrampaşa Belediye Başkanlığı
 • Beyoğlu Belediye Başkanlığı
 • Büyükçekmece Belediye Başkanlığı
 • Esenler Belediye Başkanlığı
 • Beşiktaş Belediye Başkanlığı
 • Esenyurt Belediye Başkanlığı
 • Fatih Belediye Başkanlığı
 • Kağıthane Belediye Başkanlığı
 • Sarıyer Belediye Başkanlığı
 • Silivri Belediye Başkanlığı
 • Şişli Belediye Başkanlığı
 • Beşiktaş Belediye Başkanlığı

ANADOLU YAKASI’NDA YETKİ DEVRİ ALAN İLÇE BELEDİYELERİ

 • Ataşehir Belediye Başkanlığı
 • Beykoz Belediye Başkanlığı
 • Çekmeköy Belediye Başkanlığı
 • Kadıköy Belediye Başkanlığı
 • Kartal Belediye Başkanlığı
 • Maltepe Belediye Başkanlığı
 • Pendik Belediye Başkanlığı
 • Sancaktepe Belediye Başkanlığı
 • Sultanbeyli Belediye Başkanlığı
 • Ümraniye Belediye Başkanlığı
 • Üsküdar Belediye Başkanlığı
 • Maltepe Belediye Başkanlığı

CANLI MÜZİK İZNİ

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde canlı müzik; gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türü olarak tanımlanmaktadır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre canlı müzik yapan bütün işyerlerinin canlı müzik izni almaları  zorunludur. Bu izin verilirken ilgili ilçe belediye başkanlıklarının talep etmesi durumunda işyerlerince Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlanır. Bu kapsamda, yetki devri yapılmayan ilçe belediye başkanlığınca söz konusu rapor Çevresel Gürültü Seviye Değerlendirme Rapor Formatına uygunluğu açısından değerlendirilmek üzere tarafımıza iletilir. Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca incelenen Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporuna ilişkin görüşümüz ilgili ilçe belediye başkanlığına bildirilir.

İNŞAAT FAALİYETLERİ KAPSAMINDA AKŞAM VE GECE ÇALIŞMA İZNİ